Είμαι Ιταλίδα, με μητρική γλώσσα την Ιταλική. Στην Ελλάδα βρίσκομαι από το 1986. Είμαι πτυχιούχος στην Διδακτική των Ιταλικών ως Ξένη γλώσσα και έχω Μεταπτυχιακό στην Διδασκαλία της Ιταλικής. Έχω περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε κάθε επίπεδο και δίπλωμα, στην Διδασκαλία ενηλίκων, στην Προετοιμασία για Ιταλικά Πανεπιστήμια και για το ΕΚΠΑ, για Erasmus και έχω υποστηρίξει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έχω αναλάβει την προετοιμασία Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών εργασιών για Παν/μια της Ιταλίας με απόλυτη επιτυχία.

Our Useful Features & Services

OnLine Μαθήματα

Δωρεάν σημειώσεις

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

1ο Μάθημα Δωρεάν