-10ετή εμπειρία από Ελλάδα και Αγγλία σε τάξεις με διαφορετικές εθνικότητες( Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Κίνα)
-Μεταπτυχιακές σπουδές στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
-CELTA( Certificate of English to Speakers of Other Languages)
-one to one/ group classes
-100% επιτυχία στις εξετάσεις
-εμπειρία σε Βρετανικά πτυχία
-General English/ Business English, EAL, Cambridge/American Exams, IELTS, TOEIC και οποιαδήποτε άλλη εξέταση ο μαθητής θα ήθελε.

Teaching English to students of other/foreign languages either on skype or face to face adapted to students’ needs and expectations based on British and International criteria/standards and delivered according to advanced/communicative techniques and approaches.

-10-year experience in Greece, including tutoring and private schools/language schools.
-experience in the UK in multicultural classes consisting of different nationalities and cultures, such as Spain/Italy/China/Russia
-MA in TESOL
-CELTA
-100% success in exams
-All types of exams