Εργάζομαι ως δάσκαλος σε Ιδιωτικό Σχολείο.
Επίσης είμαι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η άριστη γνώση των παιδαγωγικών θεμάτων που έχω σε συνδυασμό με τη μεγάλη διδακτική μου πείρα και την άριστη κατάρτισή μου σε όλα τα θετικά μαθήματα αποτελούν εγγύηση για σίγουρη επιτυχία!

Our Useful Features & Services

Δωρεάν πρώτο μάθημα

Δωρεάν σημειώσεις