Εργάζομαι ως καθηγητής Αγγλικών και Ελληνικών για αλλόγλωσσους από το 1993. Έχω διδάξει και τις δύο γλώσσες σε ενήλικους σπουδαστές διάφορων εθνικοτήτων. Έχω συνεργαστεί με μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο στο χώρο τους όσο και σε ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα. Έχω πλούσια πείρα σε μαθήματα προετοιμασίας για σχεδόν όλα τα γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας καθώς και σε προγράμματα επαγγελματικών Αγγλικών (επιχειρήσεις, οικονομικά, νομικά, ναυτιλιακά, ιατρική). Από το 2013 ασχολούμαι επίσης και με διαδικτυακά μαθήματα, χρησιμοποιώντας ειδικές πλατφόρμες που μου δίνουν τη δυνατότητα χειρισμού όλων των ηλεκτρονικών αρχείων (βίντεο, έγγραφα, κ.τ.λ.). Χρησιμοποιώ πληθώρα εκπαιδευτικών μέσων, για να προσαρμόσω τα μαθήματα στις ανάγκες των σπουδαστών, οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα από το πρώτο μάθημα.Εκτός τις περιοχές που αναγράφονται πιο πάνω, εξυπηρετώ και κάθε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό.

Our Useful Features & Services

OnLine Μαθήματα

Δωρεάν σημειώσεις

Εκπτώσεις σε ανέργους