Με σοβαρότητα και αξιοπιστία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, με έμφαση στη δημιουργία των σωστών εκπαιδευτικών υποδομών, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, μέσα από μια ποικιλία υλικού (σημειώσεις, βιβλιογραφία, video, πειράματα). Σκοπός είναι όχι μόνο να βοηθηθεί ο μαθητής και να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες αλλά να δημιουργηθούν κίνητρα και να αγαπήσει τις θετικές επιστήμες.
Προσφέρεται ιδιαίτερη φροντίδα και προετοιμασία, σε μαθητές που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς Φυσικής. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες στα μαθήματα των θετικών επιστημών τόσο για το Δημοτικό όσο και για το Γυμνάσιο.

Our Useful Features & Services

Προσωπικές σημειώσεις

Βιβλιογραφία

Video-Πειράματα