Είμαι εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών, με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Έχω ειδικευτεί στην μετάφραση και στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning). Είμαι εισηγήτρια σεμιναρίων και αρθρογράφος σε σχετικές ιστοσελίδες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α. Certificate of Proficiency in English
University of Michigan
Μάιος 2002

Β. Certificate of Proficiency in English
University of Cambridge
Ιούνιος 2002

C. Πιστοποίηση μεταφραστή

Expertating.com

Our Useful Features & Services

OnLine Μαθήματα

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες