Είμαι πτυχιούχος φιλόλογος του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Από το 2013 παραδίδω μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και παράλληλα το 2014 είχα την ευκαιρία να κάνω την διδακτική μου άσκηση σε Ενιαίο Λύκειο.

Αναλαμβάνω όλα τα φιλολογικά μαθήματα με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.

Our Useful Features & Services

Δωρεάν σημειώσεις

1ο μάθημα δωρεάν