Έχω εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, αναλαμβάνω κυρίως παιδιά δημοτικού και μέσης εκπαίδευσης, ακόμη και για μαθήματα φιλολογικά. Έχω πλούσιο υλικό σε φωτοτυπίες και ασκήσεις online και για τις δύο γλώσσες. Έχω αναλάβει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής και έχω παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω στη διδασκαλία τέτοιων περιπτώσεων.

Our Useful Features & Services

OnLine Μαθήματα

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

Διαδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες