Αναλαμβάνεται η μεθοδική εκμάθηση όλων των επιπέδων με προσαρμογή του υλικού στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.
Προετοιμασία για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (ΚΠΓ, Goethe- Zertifikat), καθώς και για εκείνους που επιθυμούν να βελτιώσουν συγκεκριμένα στοιχεία της γλώσσας.
Διατίθενται προσωπικές και φροντιστηριακές σημειώσεις, χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων.

Our Useful Features & Services

Δωρεάν σημειώσεις