Είμαι απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά , του τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος του Certificate of Proficiency in English, University of Michigan με άδεια διδασκαλίας.

Αναλαμβάνω την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλη την Αττική.