Πλούσιο φωτοτυπικό υλικό(δωρεάν),  καθημερινή και εβδομαδιαία αξιολόγηση(με διαγωνίσματα) καθώς και ενημέρωση των γονιών σε καθημερινή βάση. Επίσης, αναλαμβάνω να προετοιμάσω μαθητές- τριες για τις Πανελλήνιες με μεθοδικότητα, συνέπεια και επιτυχία. Δυνατότητα γκρουπ(καλύτερες τιμές). Τέλος, αναλαμβάνω την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα παιδιά για την καλύτερη προσαρμογή τους στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον.

Αναλαμβάνω: Γλώσσα, Έκφραση- Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία. Τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που εξυπηρετώ: όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα παιδιά από την πρώτη τάξη του Δημοτικού: 8/ ώρα, Γυμνάσιο :10/ώρα, Α΄ Λυκείου: 12/ώρα, Β΄ Λυκείου: 12,5/ ώρα και Γ΄ Λυκείου(Πανελλήνιες):15/ ώρα.

Our Useful Features & Services

OnLine Μαθήματα

Δωρεάν σημειώσεις