Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή όλων μας.

Καθημερινά συναντάμε άτομα με ειδικές ανάγκες, που χρίζουν εξειδικευμένης βοήθειας. Αυτή την βοήθεια έρχεται να την προσφέρει κατά περίπτωση ο Ειδικός Παιδαγωγός, ο Λογοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής, ανάλογα το άτομο και την βοήθεια που χρίζει.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός , ο Λογοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής, ασχολούνται με άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες, με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική τους επιτυχία, καθώς και την συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. Άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται σύμφωνα με τον νόμο Περί Ειδικής Εκπαίδευσης (Ν. 113(Ι)/99) τα παιδιά που έχουν σοβαρή μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, που οφείλεται σε σωματικές, διανοητικές ή άλλες γνωστικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Ανάλογα με τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί και σύμφωνα με την διάγνωση του κάθε παιδιού από τον κατάλληλο Διαγνωστικό Φορέα, αξιολογείται το προφίλ του παιδιού από τον ειδικό παιδαγωγό ή τον λογοθεραπευτή ή τον εργοθεραπευτή και σχεδιάζεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα, θέτοντας γενικούς και ειδικούς στόχους που πρέπει να υλοποιήσει σε συνεργασία με το παιδί. Ανάλογα με τις ειδικές δυσκολίες λοιπόν, οι στόχοι μπορεί να αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή ή σε ένα συνδυασμό και των δύο. Επίσης, οι στόχοι μπορεί να επικεντρώνονται σε άλλους τομείς, όπως τα μαθηματικά, η απομνημόνευση, η βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής, η λεκτική ή μη-λεκτική επικοινωνία (εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης), η αυτο-εξυπηρέτηση.

Επιπλέον εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της περιβαλλοντικής επίδρασης (οικογένεια, σχολείο). Ο Ειδικός Παιδαγωγός, ο Λογοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής, αποτελούν το συνδετικό κρίκο σχολείου και οικογένειας. Είναι αυτοί που θα συμβουλέψουν, θα στηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Είναι αυτοί που θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για το μαθησιακό επίπεδο που βρίσκεται το παιδί τους, για τα στάδια εξέλιξης του και για τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό kathigitis.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε έμπειρους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα Ειδικής Εκπαίδευσης, όλοι απόφοιτοι αντιστοίχων τμημάτων πανεπιστημίου και να ξεκινήσετε τα μαθήματά σας άμεσα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Εξειδικευόμαστε στην Ειδική Εκπαίδευση και φροντίζουμε τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Όλα τα ιδιαίτερα μαθήματά μας προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών τόσο από πρακτικής όσο και από εκπαιδευτικής απόψεως.

 

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό kathigitis.gr μπορείς να βρείς: